Välkommen till Mental Träning och Coaching

Här hittar du några övningar och en del information om Mental träning och coaching som jag jobbar med. Jag har delat in denna del i tre områden och det är tre områden som ingår i den mentala grundträningen och som jag själv alltid börjar med när jag jobbar med mina elever i mental träning; Avspänningsträning, Självbildsträning och Målbildsträning.  

Den mentala träningen grundades av Lars-Eric Uneståhl på 60-talet och har sedan dess använts inom i princip alla områden i samhället, med start inom idrotten. Grunderna i den mentala träningen är de sk SMAK faktorerna som Lars-Eric definierade efter att i fem år studerat vad som gjorde att idrottare och personer i yrkeslivet kunde prestera på topp och må bra på vägen. Vad hade de gemensamt? Fanns det några gemensamma nämnare till varför de fungerade så bra, även under press? Svaret fann Lars-Eric i det som alltså kom att kallas för SMAK faktorerna. 

S – Står för en god självbild. En gemensam faktor var att de hade en god självbild. Här definieras självbilden med självförtroende, självkänsla, självtillit och självinsikt. 

M- Står för målbild. Alla hade en målbild som var väldigt konkret, tydlig, motiverande, attraktiv, mätbar, djärv, men också rimlig och tidsbestämd. Målet var självvalt och fungerade som en motor, en drivkraft och en stark kraft som gjorde att målen ofta uppnåddes.

A– Står för attityd. En positiv attityd var också en framgångsfaktor. Det betydde att de hade lärt sig att se motgångar som lärdomar och därmed fanns inga misslyckanden utan bara läranden. Problem var uppgifter som skulle lösas och inget annat. 

K– Står för Känsla och den Inre känslan. Det definieras som att den inre framgången var viktigare än den yttre och blir som ett resultat av de första tre faktorerna. Förståelsen av att den inre framgången var vikitgare än den yttre gav stark energi och var också en nyckel till framgång. 

Här har jag valt att ta med avspänningsträning också. Avspänningen har jag med då det är den första delen av den mentala träningen.  En låg grundspänning är en förutsättning för att du ska kunna jobba med den mentala träningen på ett bra sätt och för att helt enkelt få de bästa förutsättningarna för att kunna må och fungera bra. 

Coaching är det tillvägagångssätt jag använder när jag coachar mina elever och den mentala träningen är verktyget. Ett utmärkt sätt att lära sig förstå vad du behöver för att må och fungera bra tycker jag.

Om du har frågor om mental träning eller coaching och vill boka en träff kan du kontakta mig på info@hagmangolf.se.

Du kan nu också beställa min nya träningsbok "Stolt, stark & säker – en bok om helhetsträning för golfare", där du hittar ett långt kapitel om mental träning , övningar och träningsprogram. Du hittar den under Produkter här. Varmt välkommen!

Avspänningsträning
Den mentala träningen börjar alltid med att träna på att få ned din grundspänning till en låg nivå. Därefter har du de bästa förutsättningarna till att hitta balans mellan kropp och sinne. Här hittar du olika övningar för att få ned din grundspänning.
Jenny Hagman
Självbildsträning
Att ha en god självbild är en av grunderna för att kunna må och fungera bra och för att hitta balans. Här ingår träning av ditt självförtroende, din självkänsla, din självtillit och självinsikt. Här hittar du några övningar för att stärka din självbild.
Målbildsträning
En konkret, tydlig, attraktiv, motiverande, och djärv, men rimlig målbild är väldigt viktigt för att du ska kunna nå dit du vill. Att ha en riktning, något att längta efter, och något att jobba för ger kraft och energi och motivation och här får du några övningar för din målbildsträning.
Några enkla övningar och tips
Koncentrationen är något som är väldigt nyttigt att träna. Vi blir ofta störda av olika yttre intryck när vi spelar golf (och annars också för ...
Din bröstrygg är området i din övre rygg. De heter på latinska Rhomboideus och är muskler som är långa och gärna drar ut sig. Om ...
Din bålstyrka är otroligt viktigt för att du ska kunna ha en bra uppställning i 18 hål. En god bålstyrka hjälper dig också behålla en ...
Ditt sikte är en av grunderna i din sving och den del av dina grunder som verkligen kan ge sneda slag om du inte är vaksam. ...