Medicinska yogaklasser för starka nerver och lugn i sinnet

Varmt välkommen till en möjlighet att stärka din mentala styrka från grunden genom medicinsk yoga. Här får du 16 klasser med olika teman såsom; Tillit, Självförtroende och självkänsla, Hjärtat, Stora ryggpasset, Fokus och andning, Höfter och axlar, Bättre sömn och mycket mer. Du som är med i Facebookgruppen “Stolt, stark och säker- träning för mental styrka och balans" har kunnat följa dessa pass där under våren, sommaren och hösten 2020. Jag har valt ut 16 av dessa pass. Några är utan musik av upprättshovsrättsliga själ och då kan du använda din egen musiklists, eller använda någon av Jennys Musiklistor på Spotify:

“Jenny's Yoga Monday Flow" eller

“Hagman's Yoga Music List"

Passen är ca 60 min långa och är uppbygga på följande sätt:

Andningsankaret ca 2-3 min
Djupandning ca 8-10 min
3-6 Medicinska yogaövningar ca 30 min
Mental avslappning ca 10 min
Meditation ca 3-10 min

Du kan läsa mer om effekterna och forskningen som gjorts i Sverige på denna yoga HÄR. 

Här nedan ser du ett exempel från en av yogaklasserna med fokus “Släppa taget". Videon visar ungefär halva klassen. För frågor eller funderingar om dessa yogaklasser kan du maila på info@jennyhagman.com. Varmt välkommen